ARTIKLER


Nyeste kort over områder godkendt til økologiks biavl

Hvert år omkring sidst i maj frigiver Landbrugsstyrelsen det nyeste kort over områder som er godkendt til økologisk biavl. Kortet kan findes her. På kortet kan man se områder der har været godkendt til økologisk biavl de seneste år. Samtidig er der vist oversigt med økologiske marker. Øverst til højre…

Ansøgningsprocedure for økologisk biavl i 2020

Du skal bruge Landbrugsstyrelsen Tast-Selv-Service, til at indberette placeringen af dine økologisk bigårde. Går du med overvejelser om, at blive økologisk biavler, kan du her få et indblik i hvordan du skal søge.   SÅDAN ANSØGER DU Vil du vil have godkendt dine bigårde som økologiske skal du bruge Landbrugsstyrelsens…

Regler for etiketter til økologisk honning

For etiketter til økologisk honning gælder naturligvis de samme regler som for etiketter for almindelig honning, men der er nogle ekstra krav som også skal opfyldes. Der er krav om at man skal have det grønne EU øko mærke på etiketten. Link til at hente EU’s grønne øko-mærke Derudover må…

Kort over godkendte områder for økologisk bigårde 2017

Opdateret kort med områder godkendt til økologisk biavl Styrelsen for Landbrug og Fiskeri har nu frigivet det opdaterede kort over de områder som kan godkendes til placering af økologisk bigårde i 2017. Kortet er baseret på landmændenes indberetninger og vil til dels ændre sig fra år til år. Har man…

Muligheder for økologisk biavl på økologisk landbrug

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort et kort som viser økologiske landbrug, hvor der er mulighed for at drive økologisk biavl. 265 økologiske bedrifter har tilsammen 3.200 marker, der er godkendt til økologisk biavl. På kortet er det muligt at undersøge om der i ens område er økologiske landmænd, du kan kontakte og…

Kort frigivet med godkendte områder i 2018

Landbrugsstyrelsen har nu frigivet det nyeste kort over områder som er godkendt til økologisk biavl 2018. Kortet kan findes her. På kortet kan man se områder der har været godkendt til økologisk biavl de seneste år. Samtidig er der vist oversigt med økologiske marker. Øverst til højre på kortet kan…

ERFA-møder om muligheder for økologisk biavl

Præsentationer fra møderne Danmarks biavlerforening har i starten af december måned afholdt to ERFA-møder om mulighederne for økologisk biavl i Danmark, som de aktuelle regler er. På møderne deltog Jeffrey Gilmour fra Landbrugsstyrelsen, som har været en nøgleperson i ansøgningsproceduren. Jeffrey talte om regler og ansøgningsprocedurer, som de kommer til…

Materiel tegninger

Materieltegninger I reglerne for økologisk biavl hedder det sig, at bistaderne hovedsageligt skal bestå af naturlige materialer. Dette fortolkes således, at andelen af naturmaterialer skal udgøre mindst 50% af stadets vægt. Derfor er det vigtigt at vide hvor meget de forskellige dele af stadet vejer, så man hele tiden har styr på…

Bier på økologiske landbrug – hjælp bierne og bierne hjælper dig

Økologisk landmand kan hjælpe honningbier på deres bedrift, og honningbierne kvitterer ved at hjælpe landmanden. Mange økologiske landmænd søger ofte forskellige muligheder for at lave naturtiltag. Disse tiltag kan være af stor værdi for bierne. Til gengæld kvitterer bierne gerne med at øge landmandens udbytte i afgrøderne. I faktaarket, som…