Kort frigivet med godkendte områder i 2018

Landbrugsstyrelsen har nu frigivet det nyeste kort over områder som er godkendt til økologisk biavl 2018. Kortet kan findes her.

På kortet kan man med gult se områderne godkendt i 2018, sammen med områder som kunne godkendes sidste år men ikke i år (farvet blå).