Kort over godkendte områder for økologisk bigårde 2017

Opdateret kort med områder godkendt til økologisk biavl

Styrelsen for Landbrug og Fiskeri har nu frigivet det opdaterede kort over de områder som kan godkendes til placering af økologisk bigårde i 2017. Kortet er baseret på landmændenes indberetninger og vil til dels ændre sig fra år til år. Har man søgt om godkendelse, men fået afvist sine placeringer, kan man på kortet se hvor der er godkendte placeringmuligheder.

Kortet kan ses her.