ERFA-møder om muligheder for økologisk biavl

Præsentationer fra møderne

Danmarks biavlerforening har i starten af december måned afholdt to ERFA-møder om mulighederne for økologisk biavl i Danmark, som de aktuelle regler er. På møderne deltog Jeffrey Gilmour fra Landbrugsstyrelsen, som har været en nøgleperson i ansøgningsproceduren. Jeffrey talte om regler og ansøgningsprocedurer, som de kommer til at være ved næste års ansøgning. Herudover deltog to nye økologiske biavlere, Keld Erik Jørgensen og Peter Sjøgren, som fortalte om deres erfaringer i det forgange år. Helle Reinevald fra Jakobsen AS, fortalte om deres interesse for dansk økologisk honning og om hvad de kunne tilbyde interesserede biavlere og endelig fortalte Ole Kilpinen om hvad Danmarks Biavlerforening kan tilbyde af hjælp til biavlere som overvejer at omlægge til økologi.

Præsentationerne fra mødet kan ses her:

Jeffrey Gilmour

Keld Erik Jørgensen

Peter Sjøgren

Ole Kilpinen