Regler for etiketter til økologisk honning

For etiketter til økologisk honning gælder naturligvis de samme regler som for etiketter for almindelig honning, men der er nogle ekstra krav som også skal opfyldes.

Der er krav om at man skal have det grønne EU øko mærke på etiketten. Link til at hente EU’s grønne øko-mærke

Derudover må man sætte det danske røde ø-mærke på. Her er det et krav at produktet markedsføres som økologisk i varebetegnelsen, dvs. ”Økologisk honning”. Ø-mærket skal være med teksten ”Statskontrolleret økologisk”. Det røde ø-mærke kan hentes her.

Det røde Ø-mærke alene uden tekst må kun bruges i markedsføring eller reklame for fødevarer, der markedsføres som økologiske i varebetegnelsen (f.eks. ”Økologisk honning”).

Der skal på etiketten stå ”DK-ØKO-50”, som angiver at vi bliver kontrolleret af Landbrugsstyrelsen. Dette skal angives i samme synsfelt som det grønne EU-øko mærke. Normalt skrives det lige under EU-øko mærket.

Der skal også stå ”EU-Jordbrug” som angivelse af at det er produceret indenfor EU. Dette må erstattes eller suppleres med ”Danmark jordbrug”, fordi det er honning produceret i Danmark. Denne tekst skal stå lige under ”DK-ØKO-50”

Der er ikke noget krav til at man skal angive sit økologi-autorisationsnummer, men man må gerne.

Læs evt mere om mærkningsreglerne i afsnittet om mærkning i økologivejledningen (afsnit 33.6). Læs det her.

Danmarks Biavlerforening kan for nuværende ikke tilbyde salg af etiketter med disse krav. Det eneste vi kan tilbyde, er etiketter med personligt præg hvor det vil være muligt at få både ø-mærke og EU’s øko mærke på, men det kræver at man selv sætter dem ind.