Natureng

Arealstørrelse (ha)
1,2

Arealtype
Natureng areal

Adresse
Tokkerupvej 36
4640 Faxe

Andet

Et ca. 1,2 ha ekstensivt lavbunds (våd) engareal, som inkl. et lille §3 vandhul. Engen er en gl. græsmark med mange forskellige græsser og engblomster. Ingen kløver. Arealet brakpudses i sensommeren. Arealet ligger mod øst direkte klods op af Ganneskov. Arealet blev straksomlagt til økologi i foråret 2016. Det afgræses pt. ikke af dyr. På sigt planer om ekstensiv afgræsning.

(se også opslag med vores øvrige arealer, som er under omlægning til økologi).Der er inden kommentarer endnuKontaktinfo

Jørgen Rasmussen
Tokkerupvej 36
4640 Faxe

Email: jr@jorras.dk
Telefon: 24274605
CVR: 33816510
Hjemmeside: http://honseriget.dk/